รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0155
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-7
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักพันธุ์ พ.ศ. 2512 – 2518  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.