รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0154
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-6
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ม.ล. ชูชาติ กำภู พ.ศ. 2508 – 2510  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.