รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0153
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-5
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทร์สถิตย์ พ.ศ. 2501 – 2508 และ พ.ศ. 2510 – 2512  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.