รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1509
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1509/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     ไข่นกกระจอกเพ้นท์ลาย ช้าง แรด เสือ สิงโต ควาย ม้า  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.