รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1500
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-351
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 1 เมษายน 2548-31 มีนาคม 2549  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1500.docclose windows.