รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1497
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-142
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฏฐม ราชาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน 2489"  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.