รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1496
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ย้อนอดีต 72 ปี อำพล เสนาณรงค์ 30 ตุลาคม 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.