รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1494
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-140
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     สูจิบัตร หนึ่งในใจเรา คืนสู่เหย้า ชาวขขจี  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.