รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1493
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-139
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ โครงการวิจัย ๖๐ : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ บิดาแห่งอาชีพการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.