รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0149
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-29
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     ของที่ระลึกจากการประชุมรับน้อง ตอนประชุมเชียร์  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0149.docclose windows.