รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1487
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-346
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกในพิธีบรรจุ แคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     9  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1487.docclose windows.