รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1486
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-345
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ หอประวัติไร่สุวรรณ 40 ปี ไร่สุวรรณ  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.