รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1485
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-344
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสืออนุรักษ์อาคารเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     10  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1485.docclose windows.