รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1484
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-343
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิด หอพักนิสิต (หอ ๒) อาคารอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
  จำนวน     10  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1484.docclose windows.