รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1483
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-137
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชันษา จุฬาภรณ์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1483.docclose windows.