รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1482
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-136
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     แผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณพหลโยธิน ซอย 45 (ซอยเกษตรศาสตร์)  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1482.docclose windows.