รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1481
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-135
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ คู่มือการใช้บริการสถานพยาบาล (หน่วยอนามัย)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.