รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1478
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-342
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่  
  จำนวน     7  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1478.docclose windows.