รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0148
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-16
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     สมุดคำตอบ 3 สี  
  จำนวน     9  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0148.docclose windows.