รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1476
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-341
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2549  
  จำนวน     17  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.