รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1475
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-340
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2548  
  จำนวน     20  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.