รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1466
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-46
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD การให้วัคซีนสัตว์ปีก การสุขาภิบาลสัตว์ปีก และการฟักไข่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1466.docclose windows.