รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1465
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-45
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD ทางเลือกใหม่ไก่พื้นเมือง การอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง และ การแปรรูปไก่ (สมุนไพร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1465.docclose windows.