รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1455
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-130
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1455.docclose windows.