รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1451
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-126
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     แผ่นพับ E-mail Address Telephone Numbers Facsimile Numbers Kasetsart University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1451.docclose windows.