รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1450
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-125
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     โปสเตอร์เส้นทางการพัฒนาวิทยุ ของ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.