รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1449
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-124
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร ผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ บัญชีรายชื่อเอกสารที่ส่งเก็บในกล่องเก็บเวลาฯ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.