รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1446
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-121
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     แผ่นพับมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Royal Project Foundation and Kasetsart University) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1446.docclose windows.