รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1445
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-338
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร การดำเนินงานในฝ่ายวิชาการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่เด่น ๆ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.