รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1442
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-335
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ฉบับย่อ มีนาคม-พฤษภาคม 2548, และฉบับตุลาคม-พฤศจิกายน 2548  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.