รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1439
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-119
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารสิ่งพิมพ์สำนักประกันคุณภาพ และจดหมายข่าวสำนักประกันคุณภาพ มก. ปีที่ 3 ฉบับที่ 38  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1439.docclose windows.