รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1438
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-118
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารงานวิจัยในปัจจุบัน ของอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1438.docclose windows.