รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0144
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0144/2545
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     เครื่องประดับปกเสื้อนิสิตหญิง (ตุ้งติ้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.