รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1435
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-115
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารสิ่งพิมพ์พัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1435.docclose windows.