รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1431
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-111
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านบริการ “อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.