รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1427
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-107
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.