รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1425
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-105 (1)
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารแนะนำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (สนก.)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1425.docclose windows.