รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0142
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0142/2545
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     พวงกุญแจที่ระลึก ปี 37  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.