รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1413(1)
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-325
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     วารสารเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม “ทำความเข้าใจ...กับชุดควบคุมเครื่อง CNC” สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1413(1).docclose windows.