รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1409
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-320
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2542 ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2542  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.