รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0141
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-26
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     สติกเกอร์ KASETSART  
  จำนวน     7  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0141.docclose windows.