รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1408
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-105
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ปี 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1408.docclose windows.