รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1400
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-318
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1400.docclose windows.