รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0140
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-25
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     ซองจดหมาย มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     12  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.