รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1391
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-309
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานสรุป ผลการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1391.docclose windows.