รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1381
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-299
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงาน วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 เนปาล : ชาติภูมิของพระพุทธเจ้า สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.