รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0138
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     7-49
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     หนังสือ FOR FRESHY 49 CHEER  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.