รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1364
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-283
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานวิจัย “การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตงามตามรอยพระยุคลบาท”  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1364.docclose windows.