รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1363
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-282
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ “Agricultural Biotechnology Fact and Figures” Ministry of University Affairs Highers Education Development Project  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.