รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0136
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 กศ 2521
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสารข้อบังคับการศึกษาปริญญาตรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.